Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

O nas - Interakcja 4.0

Misja

BYĆ PIERWSZYM WŚRÓD NAJLEPSZYCH


Deklaracja misji

Wielkim zaiste skarbem jest wola działania, ubogim ten,któremu jej brakuje.
/Tirawalluwar/

Wizja

SUKCES TO PRODRÓŻ A NIE MIEJSCE PRZEZNACZENIA.


Deklaracja wizji

Marzenia na realizację, których dziś się decydujemy, jutro stająsię faktem.

Filozofia życiowa

Kiedy będziesz tam mocny jak ŚCIANA, przed którą stoisz, to znak, że możesz wejść na DROGĘ. Do tej ściany nie dochodzi się nigdy na czas dłuższy, niż jedna chwila.
/Satipatthanna Sutta/


Deklaracja do filozofii życiowej

Żeby dokonać wielkich rzeczy, musimy nie tylko działać, lecz także marzyć, nie tylko planować, lecz także wierzyć.
/Anatol France – laureat literackiego Nobla/

Być pierwszym

Świat uległ bardzo głębokim przeobrażeniom. Proces zmian trwa nadal nieprzerwanie wokół nas. Żyjemy w świecie wartkiego nurtu. Nastąpiło ogromne przyspieszenie tempa rozwoju, w którym uczestniczy również nasz kraj. Ludzie wiedzą dużo więcej niż kiedyś, ich poziom świadomości jest coraz wyższy. Działa o wiele więcej dynamicznych, konkurujących ze sobą sił. Poprawie uległy normy jakości, do tego stopnia, że jakości nie można w żaden sposób oszukać. Coraz bardziej cenione są u firm zasady niematerialne, a do osiągnięcia sukcesu rynkowego wręcz niezbędna jest konsekwentna budowa unikalności firmy. Wyczucie chwili i konieczność ciągłych zmian to podstawy osiągnięcia sukcesu i gwarancja utrzymania przewagi rynkowej nad konkurencją w poszczególnych segmentach rynku.


Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. w swojej strategii działania pragnie zbudować obszar wzajemnego zaufania w kontaktach ze swoimi Partnerami i Klientami, w których jakość oferowanych produktów i usług będzie najlepszą gwarancją obopólnie korzystnych interesów. Aby to osiągnąć dążyć będziemy do:

  • stworzenie własnego rynku dla oferowanych produktów i usług,
  • sprzedaży produktów i usług najwyższej jakości,
  • budowy przewagi rynkowej w oparciu o własny system usług,
  • rozwoju zasobów niematerialnych, co najmniej tak szybkiego, jak zasobów materialnych,
  • minimalizacji kosztów produktów bez rezygnacji z jakości i sposobu obsługi,
  • konsekwentnego budowania unikalności Instytutu,
  • realizacji strategii błękitnego oceanu,
  • stosowania w praktyce zarządzania projektami innowacyjnych technologii: PRINCE2, AgilePM i PMBOK GUIDE,
  • podejmowania wyzwań Gospodarki 4.0.

Atutem Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. jest wieloletnie doświadczenie zespołu projektowego w zakresie transformacji rynku, rozwoju regionalnego, funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020, Mechanizmów Finansowych EOG 2014-2021 i w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027, marketingu, mediów, samorządności lokalnej i zarządzania potencjałem społecznym. Są one wzbogacone o talent, kompetencje, kreatywność, niekonwencjonalne metody działania i sprawność organizacyjną pracowników, doradców i ekspertów.

Niniejsza prezentacja Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. zawiera podstawowe informacje, dotyczące organizacji, oferty handlowej i referencji. Zapraszamy do zakupu naszych produktów i usług, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość.


Być pierwszym wśród najlepszych, tego życzymy sobie,
a także naszym Partnerom i Klientom.

 

Stanisław Lis
CEO, Dyrektor Generalny
Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.
Ekspert ds. polityki regionalnej, funduszy UE,
EOG i PPP

Zdjęcie