Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Oferta Handlowa

STRATEGICZNE PROJEKTY WŁASNE Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o.

 

San Aero

SAN AERO to innowacyjna nanotechnologia wykorzystująca właściwości dwutlenku tytanu TiO2 do samooczyszczania powietrza i wszelkich powierzchni z zanieczyszczeń. San Aero stosuje płynny preparat o nazwie SmartCoat™ (...)

Czytaj więcej

Czyste środowisko

Projekt zakłada wykorzystanie we współpracy z partnerem hiszpańskim, potencjału wyselekcjonowanego klonu Paulowni Cotevisa 2 i wdrożenie go do zadań z zakresu ochrony jakości powietrza i gleby oraz produkcji drewna (...)

Czytaj więcej

Smart Point

Projekt typu Internet of Things z obszaru projektów typu Smart City (inteligentne miasta). Smart Point, to pierwszy na świecie projekt inteligentnych stacji wody pitnej i inteligentnych ładowarek elektrycznych. To prospołeczny projekt, który łączy obecne trendy z nowym technologiami (...)

Czytaj więcej

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES: ZDROWIE – REHABILITACJA – EKONOMIA SPOŁECZNA ‘2024

Nawiązanie do tradycji 21 lat Światowego Forum Mediów Polonijnych i wykorzystanie potencjału tego największego w historii mediów w Europie i świecie projektu, do budowy innowacyjnych, prorozwojowych standardów w zakresie ZDROWIA, REHABILITACJI (...)

Czytaj więcej

28. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LIDERÓW KULTURY – ZAKOPANE ‘2024

Innowacyjna inżynieria finansowania rozwoju lokalnego i instytucji kultury w perspektywie do 2030 roku przy uwzględnieniu: Funduszy Strukturalnych UE, Mechanizmów Finansowych EOG, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), funduszy inwestycyjnych(...)

Czytaj więcej

XXI OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH – KRYNICA ‘2024

W ramach Sejmiku prezentowane będą innowacyjne, interaktywne i mobilne modele finansowania inwestycji publicznych przy wykorzystaniu: Funduszy Strukturalnych UE, Mechanizmów Finansowych EOG, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), funduszy (...)

Czytaj więcej

ERA WODNIKA W TARNOWIE „Buduj zegary, zamiast biernie odczytywać czas”

Jeśli nie jesteśmy pewni drugiej osoby, nie ufajmy jej na wyrost i nie narażajmy się na niebezpieczeństwo. Jedyną właściwą reakcją w kontaktach z ludźmi niegodnymi zaufania jest zachowanie własnej wiarygodności – dlaczego mielibyśmy stracić twarz (...)

Czytaj więcej

BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Jest to projekt realizowany w konsorcjum z udziałem: SOLARPROJEKT CONSTRUCTION Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, doradca ds. inżynierii finansowej projektu oraz Partner biznesowy, który (...)

Czytaj więcej

PROJEKTY SZCZEGÓŁOWE

 


PROJEKTY STRATEGICZNE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO KIEROWANEGO PRZEZ STANISŁAWA LISA- Eksperta ds. polityki regionalnej, funduszy UE, EOG i PPP dotychczas zrealizowane w latach 1997-2023

 

 • „Strategia promocyjna województwa tarnowskiego na lata 1997-2000”.
 • Strategia Promocji Portalu Poland 2002-2004 przez Urząd Miasta Łodzi.
 • Narodowe Centrum Kultury – partnerem Województwa Świętokrzyskiego i miasta metropolitalnego Kielce; nowoczesne myślenie w kulturze, rozwój regionalny i integracja europejska 2002-2006.
 • Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie Powiatu Bełchatowskiego pn. „Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie Powiatu Bełchatowskiego; 2005 – 2013”.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i lokalny Plan Rozwoju Miasta Lubaczów na lata 2007-2015.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z poszerzona prognozą do roku 2020.
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Legnicy na lata 2007-2014.
 • „Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2007-2015”.
 • „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2020”.
 • „Strategia Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2014-2020”.
 • Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Gminy Miasta Tarnów; 2005-2013.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005-2013.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zamościa na lata 2006-2013.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2006-2013.
 • „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2007-2015”.
 • ,,Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Myślenice na lata 2014-2022”.
 • „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gać na lata 2017-2023”.
 • Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Dębicy z uwzględnieniem funkcji ponadregionalnych i współpracy transgranicznej 2003-2006.
 • Strategia Rozwoju Kultury Miasta Zamościa 2009-2015.
 • Opracowanie „Audytu turystycznego rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia ze szczególnym uwzględnieniem wsi Jasna Góra”.
 • Program nt. „Wybór modeli inwestycyjnych dla projektu inwestycyjnego pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUŻNA DO ROKU 2020”.
 • Ekspertyza nt. „ROZPOZNANIE, PRZEGLĄD I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RYTRO DO REALIZACJI W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)”.
 • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borzęcin na lata 2015-2020”.
 • Ekspertyza nt. „ROZPOZNANIE, PRZEGLĄD I PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH GMINY RYTRO DO REALIZACJI W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)”.
 • Opracowanie wniosku wraz z załącznikami o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zabudowy przysłupowo-zrębowej na terenie miasta Bogatynia.
 • Wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla projektu pt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji na terenie GIS”.
 • Studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY ZAWOJA W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)”.
 • Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „KONTYNUACJA BUDOWY SZKOŁY W ZAWOI CENTRUM, POŁĄCZONA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY W SKAWICY CENTRUM I ZAWOI MOSORNE ORAZ KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĄ SZKOŁY W ZAWOI WILCZNEJ” do realizacji w ramach PPP.
 • Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W LATOSZYNIE WRAZ Z ZAPLECZEM HOTELOWO-REKREACYJNYM” w ramach PPP na zlecenie Gminy Dębica.
 • Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „BUDOWA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŚWINIARACH NOWYCH”.
 • Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania objęte „Strategią rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie na lata 2002-2006”.
 • Opracowanie 5 wniosków aplikacyjnych dla Zamku Królewskiego w Warszawie:
  1. Elektroniczny System Informacji dla zwiedzających Zamek Królewski w Warszawie;
  2. Technologie społecznej informacji dla Zamku Królewskiego w Warszawie;
  3. Przebudowa infrastruktury technicznej Zamku Królewskiego w Warszawie;
  4. Rewitalizacja Arkad Kubickiego i ogrodów królewskich;
  5. Centrum Edukacji o dziedzictwie Rzeczypospolitej „Przyszłość dla Przyszłości”.
 • Studium wykonalności dla projektu pt. PAŁAC POD BLACHĄ: KULTURA – PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI dla Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • Studium wykonalności dla projektu pt.: „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki – MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE” dla Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Nakle połączona z utworzeniem centrum hotelowo-konferencyjnego”.
 • Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie” /konsultacje i uzupełnienia/.
 • Studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną oraz analizą ryzyka dla projektu pt. „Definicja standardów i wdrożenie innowacyjnych metod w ochronie wyjątkowo cennych zabytków dziedzictwa europejskiego” dla Muzeum Pałac w Wilanowie.
 • Studium wykonalności dla projektu pt. „Remont i modernizacja obiektów zespołu klasztornego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Tarnowie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego pt. „Remont i Modernizacja Pensjonatu w Makowie Podhalańskim” do RPO Województwa Małopolskiego 2007-2013”.
 • Wniosek aplikacyjny do PO Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla projektu pt. „Remont i modernizacja obiektów zespołu klasztornego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Tarnowie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie:
  1. „Nadbudowa IV piętra Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie z przeznaczeniem na centrum zarządzania komputerowego Uczelnią”;
  2. „Rozbudowa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne i dom akademicki”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013 dla projektów inwestycyjnych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie:
  1. „Rozbudowa obiektu dydaktycznego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie”;
  2. „Budowa Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja Zamku w Dębnie” na zlecenie Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu inwestycyjnego pt. „Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Ratusz” na zlecenie Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz załączników dla projektu pt. „Remont i modernizacja Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektu Zamku Królewskiego w Warszawie pt. „Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla projektu Zamku Królewskiego w Warszawie pt. „Odtworzenie górnych ogrodów królewskich Zamku Królewskiego w Warszawie”.
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO Województwa Podkarpackiego 2007-2013 dla projektu inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja budynków na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu”.
 • Aktualizacja wniosku pt. „Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego KRAKÓW w 2009 roku” do Programu Literatura i Czytelnictwo, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego w Krakowie.
 • Opracowanie załączników do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu „Pilotażowa instalacja wykorzystania ciepła słonecznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej na terenie Osiedla Słonecznego w Dębicy na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i finansowej dla projektu inwestycyjnego pn. „REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTU WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA EDUKACJA WE WROCŁAWIU ZLOKALIZOWANEGO W KŁODZKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2 F”.
 • Rewitalizacja Cytadeli Warszawskiej: Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Etap I.

BANK PREZENTACJI

(Prezentacje dostępne do pobrania w załączeniu)

Lista plików do pobrania

NazwaOpisData dodaniaRozmiarRozszerzeniePobieranie pliku
Prezentacja - UP KPO na lata 2021-202702.01.2023 22.64 MB Pobierz
Prezentacja - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem KPO02.01.2023 277.64 KB Pobierz
Prezentacja – Instrumenty finansowe na rozwój Polski w perspektywie finansowej do 203002.02.2023 15.14 MB Pobierz
Prezentacja - Kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach części przedinwestycyjnej KPO (w zakresie wsparcia społeczności energetycznych)02.02.2023 566.51 KB Pobierz